Stretnutie 12.3.2013

Prvé stretnutie expertov pre oblasť inovácií - Inovačného fóra, ktoré sa konalo dňa 12. marca 2013 o 9:30 v priestoroch CVTI SR na Lamačskej 8/A na tému "Inovačné stratégie".

 

Program stretnutia:

 • Otvorenie
  Ivan FILUS, Štefan VRÁTNY, BIC Bratislava,
  Ján TURŇA, riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR
 • Stratégia výskumu, vývoja a inovácií SR do roku 2020
  Štefan CHUDOBA, štátny tajomník MŠVVaŠ SR
 • Zhodnotenie Operačného programu Výskum a vývoj
  Andrea UHRÍNOVÁ, MŠVVaŠ SR
 • Zhodnotenie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
  Juraj HRDLOVIČ, MH SR
 • Regionálna inovačná stratégia Bratislavského samosprávneho kraja 2014-2020
  Martin HAKEL, BSK / Štefan VRÁTNY, BIC Bratislava

 

Fotky zo stretnutia: