Stretnutie 19.6.2014

Prístup k financiám: 
Úverové a investičné nástroje pre firmy s podporou EÚ

19. júna 2014 (štvrtok), Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8, Bratislava 

Pozvánka v PDF  

 

Rozvoju a zavedeniu inovatívnych myšlienok nových produktov často bráni nedostatok financií na prekonanie fázy vývoja produktu a jeho prípravy na uvedenie na trh. Na Slovensku existuje, aj keď obmedzená, ponuka finančných nástrojov, ktorá stále nie je dostatočne propagovaná a využívaná.

V rámci Inovačného fóra by sme Vám preto radi priblížili existujúce aj nové programy a nástroje na európskej i národnej úrovni ako aj skúsenosti slovenských finančných inštitúcií s ich implementáciou. 

Na Slovensku boli úspešne spustené viaceré úverové a investičné produkty prostredníctvom iniciatívy JEREMIE a programu CIP. Na obdobie rokov 2014-2020 pripravila Európska komisia novú generáciu finančných nástrojov financovaných prostredníctvom programov Horizont 2020 a COSME s rozpočtom vyše 4 mld. eur.

 

Program Inovačného fóra:

8:30 Registrácia a ranná káva

9:30 Otvorenie Inovačného fóra

Panelová diskusia na tému "Prístup k financiám: Úverové a investičné nástroje pre firmy"

 • Prístup k rizikovému financovaniu v programe Horizont 2020
  Viera PETRÁŠOVÁ, CVTI SR, Národný kontaktný bod pre Prístup k rizikovému financovaniu a Inovácie v MSP
 • Implementácia finančného nástroja JEREMIE v SR
  Štefan ADAMEC, poradca štátneho tajomníka II., Ministerstvo financií SR
 • Úverové nástroje so zárukou EIF a SZRF pre podnikateľov (Program JEREMIE)
  Peter MATÚŠ, riaditeľ regionálnej siete pobočiek Tatra banka, a.s.
 • Podpora podnikateľom budovať globálne spoločnosti - Investičné financovanie pre inovatívne firmy
  Ivan ŠTEFUNKO, managing partner, Neulogy Ventures
 • Rizikový kapitál pre inovatívne podnikanie
  Rastislav ROŠKO, podpredseda predstavenstva, Fond inovácií a technológií, a.s. 

Diskusia k prezentovaným témam a problematike financovania inovácií

12:00  Predpokladané ukončenie podujatia

 

V prípade záujmu, prosíme, nahláste svoju účasť do 13.6.2014 telefonicky alebo e-mailom na adresu: 
Ivan Filus, BIC Bratislava, Enterprise Europe Network, Tel: 02/5441 7515, 5441 7606, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.