Členovia

Aktuálny zoznam organizácií, z ktorých experti vyjadrili záujem o účasť na Inovačnom fóre k septembru 2013:

 • 1. slovenský strojársky klaster
 • ADDSEN, s.r.o.
 • Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)
 • Automobilový klaster Západné Slovensko
 • Akadémia Policajného zboru v SR
 • Asociácia pre využitie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov
 • BIC Bratislava
 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Centrum transferu technológií pri CVTI SR
 • Centrum podpory transferu technológií Univerzity Komenského v Bratislave
 • Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
 • Dunajský vedomostný klaster
 • Enterprise Europe Network
 • European Union Knowledge Economy Pass, n.o.
 • Inovačné partnerské centrum, Prešov
 • IT Asociácia Slovenska
 • Košice IT Valley
 • KPMG Slovensko, spol. s r.o.
 • Mesto Bratislava
 • Mesto Trnava
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Neulogy, a.s.
 • Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
 • Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
 • Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA)
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Slovenské centrum produktivity
 • Stredisko patentových informácií PATLIB pri CVTI SR
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Technologický inštitút SAV
 • Únia klastrov Slovenska
 • Univerzita Komenského Bratislava
 • Univerzita Mateja Bela
 • Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva TU v Košiciach
 • Úrad priemyselného vlastníctva SR
 • Úrad vlády SR
 • Ústav manažmentu STU
 • Vedecko-technologický park TECHNICOM Košice
 • Vedecko-technologický park Žilina
 • Z@ICT združenie
 • Zväz automobilového priemyslu SR
 • Zväz elektrotechnického priemyslu SR
 • Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR
 • Zväz priemyselných, výskumných a vývojových organizácií
 • Žilinská univerzita