Ciele

Čo chceme dosiahnuť?

  • vytvorenie efektívnej platformy (expert pool) pre oblasť inovácií a výskumu,
  • kompetentné návrhy a odporúčania pre tvorcov politík,
  • podpora prípravy a implementácie inovačných stratégií na regionálnej a národnej úrovni,
  • návrh inovačných nástrojov a/alebo prezentácia a transfer úspešných riešení podpory inovácií na lokálnej, regionálnej alebo národnej úrovni,
  • stimulácia spolupráce verejných a súkromných organizácií v oblasti inovácií a zvýšenie účasti v národných a európskych programoch zameraných na inovácie, výskum a vývoj inovatívnych technológií,
  • prepojenie a spolupráca kľúčových hráčov a mediátorov v oblasti inovácií,
  • stimulácia tvorcov a implementátorov politík na začlenenie inovácií do centra záujmu rozvoja hospodárstva na lokálnej, regionálnej, národnej i európskej úrovni,
  • vytvorenie siete inovačných expertov a prepojenie na európske a svetové siete v tejto oblasti,
  • zefektívnenie spolupráce výskumu a priemyslu.